2017-06-22 | PTTPGQT
Thông báo diễn biến vụ kiện Sư Giác Đẳng tiếm danh GHPGVNTN, lén lút bán Chùa Phật Quang, và giấu kín sổ sách, tài chánh của GHPGVNTN

2017-06-21 | PTTPGQT
Đáp ứng chỉ thị của Viện Hoá Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi Thư mời tham dự Lễ Tưởng niệm Huý nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-17 | PTTPGQT
Thông bạch về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-16 | UBBVQLNVN
Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc Giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-06-01 | PTTPGQT
Bản tin số 3: Phật Đản tại Khánh Hoà, Nhatrang Huý nhật Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân, tại Chùa Từ Hiếu, SaigonPHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa ạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br>
Fax : Paris (1) 45 98 32 61
E-mail : ubcv.ibib@buddhist.comPHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Ha ạo
Gio hội Phật gio Việt Nam Thống nhất
E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáoViệt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đồng thanh quyết nghị triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang2007-11-12 | | PTTPGQT

Đồng thời Đại hội thỉnh cử 30 chư Tăng Ni, Cư sĩ vào Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và ra QUYẾT NGHỊ CHÍN IỂM khâm tuân Giáo chỉ, phát huy nội lực và chấn chỉnh nội bộ.

PORT ARTHUR, ngày 12.11.2007 (PTTPGQT) - Để đối phó với tình hình khẩn trương của Giáo hội trong và ngoài nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) đ triệu tập Đại hội Bất thường tại chùa Bửu Môn ở thành phố Port Arthur, bang Texas, ngày 10.11.2007, là nơi Hòa thượng Thích Huyền Việt làm Viện chủ.

Một phần của toàn cảnh hội trường Đại hội Bất thường ngày 10.11.2007
Một phần của toàn cảnh hội trường Đại hội Bất thường ngày 10.11.2007

Dù thời gian triệu tập khẩn cấp, nhưng 89 đơn vị thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền của Giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ bao gồm 108 Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, và Cư sĩ đại biểu.

Sau khi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Bất thường, ngỏ lời chào mừng và giới thiệu các đại biểu đến từ 89 đơn vị của Giáo hội, Đại lo Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ xác định đường hướng của Giáo hội qua Đạo từ khai mạc rằng : "Trên căn bản của đại bi tâm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đ không xoay lưng với nỗi khổ trầm thống của dân, của nước, ngược lại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Giáo Hội cũng dang rộng đôi tay hùng lực, can đảm trực diện với mọi hiểm nguy nhằm minh thị và khẳng định giá trị của đức Vô u được trang bị bởi tinh thần vị tha vô ng (...) Việc làm của Giáo Hội không phải vì sự khen chê nhất thời, cũng không phải chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mang tính giai đoạn chấp vá mà chính là sự thừa đương, xiển phát thể mệnh và sự nghiệp hoằng hóa của chư Phật và lịch đại Tổ sư".

Hòa thượng tuyên bố l do của Đại hội Bất thường : "Trước hiện tình pháp nạn bức thiết và vì sự tồn vong của Giáo Hội, vào ngày 08 tháng 9 năm 2007, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đ ban hành Giáo Chỉ số 09 nhằm cứu nguy Giáo Hội. Cũng trong tinh thần trách nhiệm đó, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đ ra Thông Bạch Hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ của đức Đệ Tứ Tăng Thống để kiện toàn nhân sự và chấn chỉnh cơ cấu tổ chức các GHPGVNTN tại Hải ngoại.(...) Người xưa bảo, Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Trước giai đoạn khó khăn nguy biến hiện nay, nhị vị Hoà Thượng lnh đạo tối cao của Giáo Hội đang đặt hết tin tưởng và kỳ vọng nơi mỗi chúng ta. Do vậy, hơn bất cứ lúc nào, chúng ta cần thức rằng, trở lực càng nhiều, chí nguyện của chúng ta càng kiên cố ; hiểm nạn càng tăng thì lòng trung kiên sắt son của chúng ta đối với Giáo Hội càng bền vững. Chúng ta cương quyết bảo vệ mạng mạch của Giáo Hội, giữ vững lập trường, sẵn sàng vì sự an lạc của mọi loài mà hết lòng hy hiến".

Đại lo Hòa thượng Thích Hộ Giác đọc Đạo từ khai mạc Đại hội
Đại lo Hòa thượng Thích Hộ Giác đọc Đạo từ khai mạc
Đại hội
Tiếp đấy, khi máy vi âm phát ra lời Huấn từ của Đại lo Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, từ trong nước gửi ra chào mừng và nhắn nhủ Đại hội, toàn thể các đại biểu đ tự động đứng lên chắp tay lắng nghe. Hòa thượng nói : "Trước hết, tôi thành kính chuyển lời vấn an của Đức Đệ Tứ Tăng thống và Hội đồng Lưỡng Viện Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đến Hòa thượng Chủ tịch, Toàn thể Đại biểu Đại hội và Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVNTNHN-HK. Nguyện cầu tất cả đều được thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, Bồ đề tâm kiên cố.

"Sau đây, nhân dịp may mắn này tôi xin bày tỏ một số kiến rất vắn tắt về các Phật sự quan trọng của Giáo hội mới diễn ra mấy tuần lễ này, mà theo chỗ tôi biết, đ khiến dư luận thắc mắc, xôn xao nhiều nơi trong nhiều giới. Tôi muốn đề cập đến Giáo chỉ số 9 do Đức Đệ Tứ Tăng thống GHPGVNTN ban hành ngày 8.9.2007 và Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống do tôi, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, k ngày 25.9.2007. Cả hai văn kiện này đ được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến khắp nơi, trong nước và ngoài nước".

Trình bày đại quan chủ trương tiêu diệt GHPGVNTN của Nhà cầm quyền Cộng sản từ năm 1975 đến 2007, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo cho biết nội tình mới của Giáo hội : "Giáo hội đang trong tình cảnh trên đe dưới búa như thế, thì một vài thành viên của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ về khuyên các thành viên của GHPGVNTN ở trong nước nghỉ việc, l do "vì Giáo hội còn ai theo nữa đâu, còn xơ múi gì mà làm việc", cũng hệt như lời ông Nguyễn Văn Hưởng đ khuyên Đức Tăng thống nghỉ việc như trên. Thế thì hiển nhiên Giáo hội đang ở vào một tình trạng nguy cấp, bị trong đánh ra ngoài đánh vào. Phải đối phó sao đây ? Chính vì thế mà phải sử dụng biện pháp Giáo chỉ để đương đầu cứu nguy Giáo hội và như tôi đ nói ở trên. Giáo chỉ là biện pháp cấp bách, nghiêm trọng. Nó mạnh mẽ, đau đớn như một cuộc phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của người bệnh. Dẫu có phải cắt bỏ một vài bộ phận trong cơ thể cũng phải hy sinh". (xem toàn văn dưới đây).

Từ trái sang phải : TT. Thích Giác Đẳng, Trưởng ban Tổ chức, TT. Thích Viên L trình bày nguyên tắc hướng dẫn Đại hội
Từ trái sang phải : TT. Thích Giác Đẳng, Trưởng ban Tổ chức, TT. Thích Viên L trình bày
nguyên tắc hướng dẫn Đại hội
Ba thuyết trình viên về nội dung Giáo chỉ số 9. Từ trái qua phải : TT. Thích Giác Đẳng, Pháp sư NT Thích Giác Đức, Gs. V Văn Ái
Ba thuyết trình viên về nội dung Giáo chỉ số 9. Từ trái qua phải : TT. Thích Giác Đẳng,
Pháp sư NT Thích Giác Đức, Gs. V Văn Ái
Hòa thượng Thích Chánh Lạc trình bày bản Quy chế mới
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
trình bày bản Quy chế mới
Sau phần khai mạc, Thượng tọa Thích Viên L, Tổng Thư k GHPGVNTNHN-HK, đọc các nguyên tắc điều hành Đại hội, từ thành phần đại biểu, quyền hạn các đại biểu đến thời lượng phát biểu và tư cách biểu quyết.

Đại hội Bất thường tập trung vào hai khóa khoáng đại khai thông tình thế. Khoáng đại 1 vào buổi sáng thâm nhập Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang qua ba thuyết trình viên. Thượng tọa Thích Giác Đẳng trình bày về "Sự cần thiết của Giáo chỉ số 9", Cư sĩ V Văn Ái trình bày về "Giáo chỉ số 9 : từ hợp pháp tới khế cơ", và Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức nói đại quan về tính xây dựng của Giáo chỉ số 9.

Kết thúc phần thuyết trình, Hòa thượng Chủ tịch Thích Hộ Giác ba lần hỏi Đại hội : Sau khi nghe thuyết trình xong nội dung Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống, về sự cần thiết và tính hợp pháp, hợp hiến của Giáo chỉ, xin các Đại biểu cho biết kiến. Ai triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 và thực hiện theo Thông bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo thì xin nhất tề đứng lên chắp tay trước ngực niệm Phật. Ai không đồng xin cứ ngồi yên tại chỗ.

Ba lần dóng hỏi đ được toàn thể các đại biểu đồng loạt đứng lên hoan hỉ chắp tay đảnh lễ. Không một người ngồi. Thế là Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống đ được toàn thể các đại biểu thành viên GHPGVNTNHN-HK triệt để khâm tuân và thực thi.

Khoáng đại 2 vào buổi chiều dành cho việc tu chính Quy chế GHPGVNTNHN-HK do Hòa thượng Thích Chánh Lạc trình bày. Quy chế mới gồm 9 chương, 31 điều được đưa ra thảo luận, nghiên cứu từng điều một trước đại hội và đ được toàn thể các đại biểu thông qua với đa số tuyệt đối. Tiếp đấy, Đại lo Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK, công bố trước Đại hội thành phần nhân sự mới, được thỉnh cử vào Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành, là hai Hội đồng duy nhất của GHPGVNTNHN-HK để điều hành Phật sự tại Hoa Kỳ chiếu theo Quy chế mới. Hòa thượng cũng công bố danh sách công cử các vị Chánh Đại diện cho các Miền Giáo hội tại Hoa Kỳ.

Toàn thể Đại hội chắp tay khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang
Toàn thể Đại hội chắp tay khâm tuân Giáo chỉ số 9
của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang
Thành phần nhân sự mới trong hai Hội đồng sẽ trình lên Viện Hóa Đạo trong nước xin phê chuẩn. Thành phần vừa thỉnh cử ấy như sau :

Hội Đồng Giáo Phẩm :
Hòa thượng Thích Hộ Giác
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Hòa thượng Thích Trí Lng
Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Chơn Trí
Hòa thượng Thích Giác Chân
Hòa thượng Thích Thiện Hữu
Hòa thượng Thích Huyền Việt

Hội Đồng Điều Hành
Chủ Tịch : HT Thích Hộ Giác
Phó Chủ Tịch Nội Vụ : HT Thích Chánh Lạc
Phó Chủ Tịch đặc trách Nghiên Cứu Kế Hoạch : Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
Tổng Thư K : TT Thích Viên L
Phó Tổng Thư K : TT Thích Viên Thông
Chánh văn phòng Hội Đồng Thường Trực kiêm Phụ tá đặc biệt HT Chủ tịch : TT. Thích Giác Đẳng
Tổng Thủ Quỹ : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Phó Tổng Thủ Quỹ : Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Chánh Lạc
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự : HT Thích Thiện Hữu
Vụ Ni Bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa : TT Thích Giác Đẳng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục : TT Thích Viên Quang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ : HT Thích Chơn Trí
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên : HT Thích Huyền Việt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện X Hội : HT Thích Trí Lng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế và Tài Chánh : TT Thích Viên Huy
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ : HT Thích Viên Thành
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ : GS V Văn Ái
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết : TT Thích Thông Đạt
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông : ĐĐ Thích Trí Tịnh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế : HT Thích Giác Chân

Các vị Chánh Đại diện :
Miền Vạn Hạnh, (Nam California từ Bakersfield đến San Diego) : HT Thích Chơn Trí.
Miền Liễu Quán, (Bắc Bakersfield đến địa đầu Bắc California. : TT Thích Viên Dung
Miền Giác Nhiên : Tiểu Bang Hawaii (còn chờ công cử)
Miền Khuông Việt, các Tiểu Bang Alaska, Oregon, Washington. : TT Thích Viên Dung
Miền Khánh Hòa, các Tiểu Bang Montana, Idaho, Wyoming và Colorado (còn chờ)
Miền Khánh Anh, các Tiểu Bang Nevada, Arizona, New Mexico và Utah : HT Thích Chơn Trí.
Miền Quảng Đức, các Tiểu Bang North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri, Iowa và Minnesota (còn chờ công cử).
Miền Thiện Luật, Tiểu Bang Texas : TT Thích Giác Đẳng.
Miền Tuệ Tạng, các Tiểu Bang Wisconsin, Michigan, Illinois,Indiana, Ohio và Kentucky (còn chờ công cử).
Miền Vĩnh Nghiêm, các Tiểu Bang Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Arkansas và Oklahoma : HT Thích Huyền Việt.
Miền Phước Huệ, các Tiểu Bang Connecticut, New York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire và Maine : Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
Miền Tịnh Khiết : Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức
Miền Tố Liên, các Tiểu Bang North Carolina, South Carolina (còn chờ công cử).
Miền Đôn Hậu, các Tiểu Bang Georgia và Florida : Đại Đức Thích Trí Tịnh

Đại hội cũng đ đồng thanh thông qua với đa số tuyệt đối Quyết Nghị Chín điểm của Đại hội Bất thường đặt quyết tâm Khâm tuân Giáo chỉ, Phát huy nội lực và Chấn chỉnh nội bộ. Toàn văn Quyết Nghị viết như sau :Đại hội Bất thường kết thúc bằng Lễ Cầu An cho Nhị vị Hòa thượng Lnh đạo, Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lo Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Thích Quảng Độ, cùng chư Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng viện và trong 20 Ban Đại diện. Sau đó là Lễ Kiệp kỵ để nhớ ơn lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công Tăng Ni, Cư sĩ, Thánh tử đạo đ hi hiến thân tâm bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc.

Đại lo Hòa thượng Thích Hộ Giác ban Đạo từ kết thúc Đại hội trong niềm hân hoan của sự thành công rực rỡ đầy đạo tình. Đồng thời Hòa thượng nói lên sự cảm nhận âm thầm nhưng huyết mạch của toàn thể các đại biểu phó hội. Đó là lòng tri ân chí thiết với Nhị vị lnh đạo tối cao, Đức Tăng thống và Đại lo Hòa thượng Thích Quảng Độ đ đem hết cuộc đời làm sáng danh Phật giáo Việt Nam. Không có công đức sâu dày của Nhị vị Hòa thượng, thì GHPGVNTN không còn có như ngày hôm nay trong công luận thế giới cũng như giữa lòng dân tộc. Hòa thượng xúc động trong nước mắt nói rằng :

"Nếu Nhị vị có mặt hôm nay, Nhị vị sẽ hoan hỉ lắm, vì Nhị vị sẽ không ngờ rằng Giáo chỉ số 9 qu vị đưa ra đ được toàn thể chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, Phật tử tuyệt đối khâm tuân. Nhưng so với hạnh chịu khổ với 30 năm tù tội, không biết lễ Cầu an này có đủ hay không ? Tại sao hai vị lại cứ tiếp tục gánh lấy cảnh tù đày, để rồi tấm thân hai vị cao tuổi, bệnh hoạn, sẽ còn gánh chịu đến bao lâu nữa ! Những gì Đại hội này đ thể hiện trong ngày hôm nay chứng tỏ tất cả chúng ta thật sự biết ơn sâu sắc và chúng ta nỗ lực thể hiện lòng tri ân chúng ta bằng hành động cụ thể phục vụ Giáo hội và đất nước nhằm đền đáp công ơn Nhị vị lnh đạo tối cao của Phật giáo Việt Nam".

Toàn thể các đại biểu tham dự vô cùng xúc động. Nhiều người bật khóc. Nhưng nỗi cảm xúc tâm thành ấy tụ hội như một năng lực thanh tịnh, chuyển hóa ra quyết tâm nuôi dưỡng hành động cứu nguy Đạo và Nước.


Tài liu tham khảo :

 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com