NGƯỜI TRÍ THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ DẪN ĐƯỜNG
của Thi Vũ Võ Văn Ái


 
 
NGƯỜI TRÍ THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ DẪN ĐƯỜNG là đề sách in lại 56 câu Võ Văn Ái trả lời phỏng vấn của Lê Thị Huệ, Chủ biên Tạp chí Văn học Gió O, đăng trên Mạng gio-o.com dưới đề mục “Phỏng vấn nhà thơ, nhà tranh đấu Thi Vũ Võ Văn Ái” - Toà soạn Gió O cho biết từ khi lên trang cuối tháng 11.2009 đến trung tuần tháng Giêng 2010 đã có gần 400 nghìn lượt người truy cập đọc bài phỏng vấn - Nhà xuất bản Quê Mẹ ấn hành toàn bộ nội dung năm kỳ trên Mạng gio-o.com tháng 2.2010, dày 332 trang, nhưng lần này, sách được tác giả bổ sung một số sự kiện và chú giải cùng nhiều hình ảnh tư liệu - Sách đưa lên Trang nhà Quê Mẹ cuối tháng 9.2010 để độc giả tham chiếu, tuy không thể in toàn bộ hình ảnh tư liệu như đã in trong 48 trang hình màu trong sách - Lên trang vào ngày thứ ba mỗi tuần 5 câu hỏi và đáp. Xin mời bạn đọc theo dõi.- LỜI GIỚI THIỆU - Lê Thị Huệ

- Câu hỏi 1-5

- Câu hỏi 6-10

- Câu hỏi 11-15

- Câu hỏi 16-20

- Câu hỏi 21-25

- Câu hỏi 26-30

- Câu hỏi 31-35

- Câu hỏi 36-40

- Câu hỏi 41-45

- Câu Hỏi 46-50

- Câu Hỏi 51-56 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com