Thông cáo Báo chí

2016-02-04 | PTTPGQT
Quyết định của Hoà thượng Thích Huyền Việt bổ sung nhân sự và bãi nhiệm một số người trong Ban Hướng dẫn Trung ương và Đoàn Cựu Huynh tưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ Phật tử Hải ngoại gửi lời Chúc Tết Giáo hội trong nước

2016-02-03 | PTTPGQT
Thông Điệp Xuân của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Câu Chuyện Cuối Tuần về Bốn Ân lớn

2016-01-28 | PTTPGQT
Tâm Thư của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo gửi Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh Niệm Phật Đường Huyền Quang Câu Chuyện Cuối Tuần về Tam Pháp Ấn

2016-01-23 | PTTPGQT
Giáo chỉ về thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước / Bổ sung Về hai chữ Sắc Không

2016-01-20 | PTTPGQT
Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước Ngũ giới trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Một âm mưu bán chùa hay đóng cửa cơ sở hoạt động của Đoàn Cựu Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ

2015-12-21 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Quốc hội Châu Âu ra Nghị Quyết 45 điểm yêu sách Liên Âu cảnh giác trước những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2015-12-17 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam kêu gọi Liên Âu áp lực cho những cải tiến nhân quyền cụ thể, thay vì tiếp nhận các lời hứa hão của Hà Nội trong cuộc Đối thoại Nhân quyền tại Hà Nội

2015-12-15 | PTTPGQT
Phiên toà thứ nhất vụ Nhóm Sư Giác Đẳng - Steven Điêu tại Quận hạt Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ

2015-12-14 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam kêu gọi Liên Âu áp lực cho những cải tiến nhân quyền cụ thể, thay vì tiếp nhận các lời hứa hão của Hà Nội trong cuộc Đối thoại Nhân quyền tại Hà Nội

2015-12-10 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Ngày Nhân quyền Quốc tế : Cơ sở Quê Mẹ và EPRID tổ chức Hội luận “Tôn giáo, An Ninh và Nhân Quyền” tại Quốc hội Châu Âu

Đài Phật giáo Việt Nam 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 5.2.2016] Thông điệp Xuân Bính Thân của Viện Hoá Đạo & Năm Thừa trong Phật giáo

Thông điệp Xuân Bính Thân 2016 của HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, và Quyết định của HT Thích Huyền Việt về việc bổ sung và bãi nhiệm nhân sự Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Năm Thừa trong Phật giáo. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 29.1.2016] Thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo và các Đại diện Miền nhiệm kỳ mới

Thành phần Ban Chi đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền, nhiệm kỳ mới, do Giáo chỉ số 16 của Đức Tăng Thống ban hành & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Bốn Ân lớn. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 22.1.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt GHPGVNTN

”Câu chuyện Cuối tuần” về “Tam Pháp ấn” & Mục “Đức Tăng Thống lên tiếng” nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 15.1.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ giải thích vì sao GHPGVNTN bị đàn áp

”Câu chuyện Cuối tuần” về hai chữ “Sắc sắc Không không” & Mục “Đức Tăng Thống lên tiếng” giải thích vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp ? (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 8.1.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về Pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

”Câu chuyện Cuối tuần” về Năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam & “Chương trình Đức Tăng Thống lên tiếng” về Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân, và Bảo vệ Pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 1.1.2016] Lời Chúc Đầu Năm của một số Nhân vật Quốc tế gửi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Những lời Chúc Đầu Năm của một số nhân vật Quốc tế gửi đến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Vì sao Thế giới không ngừng hậu thuẫn Đức Tăng Thống và GHPGVNTN ? Vì sao lại có thiểu số người đánh phá GHPGVNTN, phạm thượng với Ngài Quảng Độ ? Xin mời nghe câu trả lời qua cuộc phỏng vấn một nhân vật Quốc tế, Chủ tịch Carl Gershman. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 25.12.2015] Chống xâm lược, Bảo vệ chủ quyền dân tộc là lập trường bất di bất dịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Bản tin Nghị Quyết của Quốc hội Châu Âu tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Lập trường bất di bất dịch bảo vệ chủ quyền dân tộc của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không để cho Một Nghìn Năm Bắc Thuộc trở lại lần thứ hai. (...) Xem tiếp
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com