Thông cáo Báo chí

2016-08-30 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phân ưu Huynh trưởng Nguyên Nhơn Nguyễn Thị Nghĩa

2016-08-29 | UBBVQLNVN
Tại Hội nghị lần thư 39 ở Johannesburg, Nam Phi, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo những vi phạm nhân quyền quy mô tại Việt Nam

2016-08-18 | PTTPGQT
Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo trường trình sinh hoạt Mùa Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam qua các Trại Hiếu Hạnh, Lộc Uyển, A Dục tại Thừa Thiên-Huế

2016-08-18 | PTTPGQT
Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Phật Quang ở Nam California, và Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California

2016-08-12 | PTTPGQT
Thông tư của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về Đại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I trong ba ngày 7, 8, 9 tháng10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, Houston, Texas 77083, Hoa Kỳ Thư thỉnh mời tham dự Chương trình và Mẫu ghi danh tham dự

2016-08-06 | PTTPGQT
Tâm Thư mời gọi yểm trợ “Buổi Cơm Gây Quỹ” ủng hộ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

2016-08-05 | PTTPGQT
Thông bạch Viện Hoá Đạo về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh quyên góp tiền bạc cúng dường GHPGVNTN trong nước

2016-08-04 | UBBVQLNVN
Úc Đại Lợi cần đòi hỏi những cải tiến nhân quyền cụ thể tại cuộc Đối thoại Nhân quyền ở Hà Nội, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam kêu gọi

2016-07-29 | PTTPGQT
Thông điệp Vu Lan của Viện Hoá Đạo Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hài ngoại tại Hoa Kỳ

2016-07-23 | PTTPGQT
Quyết định công nhận thành phần nhân sự Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Pomona Thư minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN Hoa Kỳ

Đài Phật giáo Việt Nam 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 26.8.2016] Tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, chiến tranh Trung Việt có nguy cơ bùng nổ không ?

Phần 3 cuộc phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái của ký giả Hồng Phúc, Đài Phát thanh Việt Nam ở Hoa Kỳ, về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, chiến tranh Trung việt có nguy cơ bùng nổ ? (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 19.8.2016] Sinh hoạt Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên-Huế qua các Trại Hạnh, Hiếu, Lộc Uyển, A Dục, v.v…

Bản tin về Sinh hoạt Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên Huế qua các Trại Hạnh, Hiếu, Lộc Uyển, A Dục, v.v… & Phần 2 cuộc phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 12.8.2016] Phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa Đại lễ Vu Lan Báo hiếu

Tin về Đại hội Thường niên 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ & Phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 5.8.2016] Thông bạch Vu Lan của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Câu Chuyện Cuối Tuần về 5 Giới Cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần về 5 sinh hoạt Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ từ đây đến cuối năm Thông bạch Vu Lan của Viện Hoá Đạo & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần”, ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Năm Giới Cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 29.7.2016] Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang & Thích Quảng Độ Câu Chuyện Cuối Tuần về hai chữ Sắc sắc Không không

Truyền thống Nghỉ hè tháng 8 của dân Pháp Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ “Sắc sắc Không không” & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ giải thích vì sao Cộng sản đàn áp Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” : Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ”. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 22.7.2016] Tưởng niệm Ngày huý nhật lần thứ 8 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (II) Vai trò Người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn (IV)

Sự đóng góp của Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bảo vệ Pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 41 năm qua Phỏng vấn Chủ tịch Sáng hội Rafto Na Uy, ông Arne Lynngård bị ngăn cấm đi Sài gòn trao giải Nhân quyền Quốc tế cho Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ & Phần IV tức phần cuối “Vai trò người Cư sĩ trong công (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 15.7.2016] Tưởng niệm Ngày huý nhật lần thứ 8 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (II) Vai trò Người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn (III)

Bản Tin Trong Tuần : Viện Hoá Đạo GHPGVNTN lên tiếng về việc Tập đoàn Formosa bồi thường 500 triệu Mỹ kim cho nạn dân 4 tỉnh Miền Trung Phần II Chương trình Tưởng niệm Ngày Huý nhật lần thứ 8 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với những sử liệu và tiếng nói của Ngài & Phần III Vai trò người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. (...) Xem tiếp
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com