Thông cáo Báo chí

2016-10-18 | PTTPGQT
Thông bạch kệu gọi Cứu trợ Lũ lụt Miền Trung của Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất

2016-10-10 | PTTPGQT
Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

2016-10-06 | UBBVQLNVN
Thư Ngỏ của 54 Tổ chức Nhân quyền và Xã hội Dân sự Quốc tế gửi Bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi Dự thảo Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng mới

2016-10-05 | PTTPGQT
Huấn Từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đạo từ của HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, gửi Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Kỳ I, tổ chức tại chùa Liên Hoa thành phố Houston, Hoa Kỳ Thâm nhập Huấn Từ gửi Đại hội của Đức Tăng Thống

2016-09-22 | PTTPGQT
Thư Mời tham dự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ, cùng mọi tin tức về Chương trình Đại hội, Mẫu ghi danh, v.v…

2016-09-20 | UBBVQLNVN
Tổng quan những bài tham luận tại Hội luận về Tự do Tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hudson Institute tổ chức

2016-09-19 | PTTPGQT
Báo trình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc cứu trợ tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Tây Ninh Cáo phó Huynh trưởng Nguyên Diệu Nguyễn Thúc Đệ

2016-09-12 | UBBVQLNVN
Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tổ chức Hội luận về Tự do Tôn giáo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn

2016-09-04 | UBBVQLNVN
Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tế viết thư gửi Tổng Thống Pháp yêu cầu can thiệp cho nhân quyền và tôn giáo trong chuyến công du Việt Nam

2016-08-30 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phân ưu Huynh trưởng Nguyên Nhơn Nguyễn Thị Nghĩa

Đài Phật giáo Việt Nam 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 21.10.2016] 54 tổ chức nhân quyền và xã hội dận sự quốc tế viết Thư Ngỏ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Luật Tôn giáo mới sau khi tham khảo tất cả các tôn giáo Phỏng vấn HT. Thích Thanh Quang và Htr. Lê Công Cầu


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Bản tin Trong Tuần về Lời Kêu gọi Cứu trợ Lũ lụt của Viện Hoá Đạo 54 tổ chức nhân quyền quốc tế viết Thư Ngỏ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Luật Tôn giáo mới sau khi tham khảo tất cả các tôn giáo tại Việt Nam & Phỏng vấn HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, và Htr. Lê Công Cầu Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ về việc ký tên Thư ngỏ nói
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 14.10.2016] Phóng sự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Phóng sự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ Huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Đạo Từ của Viện trưởng Viện Hoá Đạo Diễn văn khai mạc của TT Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức, và Diễn từ Bế mạc của HT Thích Huyền Việt & Phát biểu cảm tưởng của một số Đại biểu tham dự Đại Hội.
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 7.10.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tuyên đọc Huấn Từ gửi Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ Đạo Từ của HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo Tường thuật Phần IV Hội Luận Hoa Thịnh Đốn về Tự do tôn giáo tại Việt Nam


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tuyên đọc Huấn Từ gửi Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ Đạo Từ của Viện trưởng Viện Hoá Đạo Lời trình bày của ông Võ Trần Nhật về hiện trạng GHPGVNTN tại Hội luận Hoa Thịnh Đốn về Tự do tôn giáo tại Việt Nam & Phát biểu cảm tưởng của những người Việt tham dự Hội luận Tôn giáo tại Hoa Thịnh Đốn : Đạo hữu Chơn Tịnh
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 30.9.2016] Các chuyên gia và nhân chứng trình bày tình trạng đàn áp người Hmong, người Thượng, Phật giáo Khmer Krom tại Hội luận Hoa Thịnh Đốn về Tự do Tôn giáo tại Việt Nam


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Bản Tin Trong Tuần về Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston Các lời phát biểu của ông Tong Vang, bà Tina Mufford, Đại đức Kim Moul, và bà Sara Colm & Phát biểu cảm tưởng của những người Việt tham dự Hội luận Tôn giáo tại Hoa Thịnh Đốn : TT Thích Trí Tịnh, Huynh trưởng Nhật Liên Dũng, Đạo hữu Đặng Mỹ Dung và Đạo
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 23.9.2016] Các bài tham luận quan trọng tại Hội luận về Tự do Tôn giáo tại Việt Nam ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Các bài tham luận quan trọng của ông Elliott Abrams, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Nhân quyền và bà Kristina Arriaga, Uỷ viên Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới tại cuộc Hội luận Tự do Tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tổ chức & Phát biểu cảm tưởng của những người tham dự.
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 16.9.2016] Hội luận về Tự do Tôn giáo tại Việt Nam ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn Câu Chuyện Cuối Tuần về đề tài “Vì Sao Phật giáo lìa xa Ấn Độ” ?


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Đài Á châu Tự do tường thuật về Cuộc Hội luận Tự do Tôn giáo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tổ chức & Câu Chuyện Cuối Tuần : Ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về đề tài “Vì sao Phật giáo lìa xa đất Ấn”.
(...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 9.9.2016] 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế viết thư gửi tổng Thống Pháp yêu cầu can thiệp cho tự do tôn giáo Câu Chuyện Cuối Tuần về Tứ Ân


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/content/92/4171792/html/vie/radio.php on line 121
Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hội Nhân quyền Pháp ký thư chung gửi Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu can thiệp cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam & Câu Chuyện Cuối Tuần : Ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Tứ Ân.
(...) Xem tiếp
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com