Thông cáo Báo chí

2015-03-01 | PTTPGQT
Lễ Thọ Tang Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Hoa Kỳ

2015-02-27 | PTTPGQT
Lễ Nhập quan Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo tại Tu viện Long Quang, Huế

2015-02-26 | PTTPGQT
Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viên trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, vừa viên tịch tại Huế

2015-02-26 | PTTPGQT
Thông bạch khấp báo của Văn phòng II Viện Hoá Đạo về Hoà thượng Tân viên tịch Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo và Lá Thư Trong Tuần số 14 của Thượng toạ Thích Giác Đẳng

2015-02-15 | PTTPGQT
Thông điệp Xuân Ất Mùi 2015 của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt Công cử các Uỷ viên Công cán tại các thành phố Hoa Kỳ ở Nam California, Florida, Michigan, Oregon, Philadelphia, và tại Đức, Thuỵ sĩ, Úc Châu

2015-02-07 | PTTPGQT
Đạo từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Huấn từ và Điệp thư chào mừng 2000 Hội viên danh dự và 72 Ủy viên Công cán vừa được Giáo hội công cử của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi tới buổi Lễ An vị Phật tại chùa Phật Quang, Huntington Beach, ngày thứ Bảy 7.2.2015

2015-02-05 | PTTPGQT
Hoà thượng Thích Nguyên Lý đi cứu trợ đồng bào Thượng tại Kontum Thư Mời tham dự Lễ An vị Phật tại Chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, Nam California, ngày thứ Bảy 7 tháng 2 năm 2015

2015-02-03 | PTTPGQT
Chín văn kiện của Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa ban hành về việc : Thành lập Văn phòng Thường trực thuộc Hội đồng Điều hành, Bổ nhiệm các Uỷ viên Công cán tại Atlanta, Bắc California, Dallas, Denver, Houston, Oklahoma, Seattle, và Thông tư về vai trò và nhiệm vụ của các Uỷ viên Công cán

2015-01-29 | PTTPGQT
Lá Thư Tuần thứ 12 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo về cuộc Hội thảo Nhân quyền tại chùa Phật Quang, thành phố Hungtinton Beach, ngày 7 tháng 2 năm 2015 nhân dịp Lễ An vị Phật

2015-01-22 | PTTPGQT
Thư Mời tham dự Lễ An vị Phật tại Chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, Nam California, ngày thứ Bảy 7 tháng 2 năm 2015 Lá Thư Tuần thứ 11 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo

Đài Phật giáo Việt Nam[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 3.6.2015] Lễ Nhập Tháp Đại lão Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

Bản tin Lễ Nhập Tháp Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt tại Huế, và Phỏng vấn Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo về Tang lễ của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo & Bản tin Tiệc Gây Qũy Yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Nhà hàng Kim Sơn, Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày chủ nhật 22.3.2015. (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 27.2.2015] Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng VHĐ GHPGVNTN vừa viên tịch

Bản tin Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo vừa viên tịch tại Huế, và Lá Thư Trong Tuần thứ 14 của Thượng toạ Thích Giác Đẳng về công hạnh của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, & Tường trình Phần 3 về Hội thảo Nhân quyền qua chủ đề : “Khái niệm Nhân quyền trong lịch sử Việt Nam” tại Lễ An vị Phật ở chùa Phật Quang, trụ sở của Văn Phòng (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 20.2.2015] Hội thảo Nhân quyền tại chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, nam California

Thông điệp Xuân Ất Mùi 2015 của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt & Tường trình Phần 2 Lễ An vị Phật tại chùa Phật Quang, trụ sở của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về Hội thảo Nhân quyền với chủ đề : “Khái niệm Nhân quyền trong lịch sử Việt Nam”, qua sự dẫn nhập của Thượng toạ Thích Giác Đẳng, và một (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 13.2.2015] Lễ An vị Phật chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, nam California

Lễ An vị Phật tại chùa Phật Quang, trụ sở của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, xin mời nghe Đạo Từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ phát đi từ Saigon, Huấn Từ cùng Điệp Thư chào mừng nhân sự Văn phòng Thường trực và 72 Uỷ viên Công cán tại Hoa Kỳ của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, phát đi từ (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 6.2.2015] Nhân sự mới của Văn phòng Thường trực và các Uỷ viên Công cán tại Hoa Kỳ

Bản Tin Trong Tuần về bổ nhiệm các nhân sự Văn phòng Thường trực và các Uỷ viên Công cán tại Hoa Kỳ & Mục “Đọc lại những Thông điệp Xuân”, hôm nay là Thông điệp Xuân Quý Mùi của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thư Chúc Xuân của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi quý vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ và Đồng bào các giới. (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 30.1.2015] Hội thảo Nhân quyền tại chùa Phật Quang 7/2/2015 & Lá Thư tuần 12

Bản Tin Trong Tuần về Lễ An vị Phật, Hội thảo Nhân quyền, Họp báo tại chùa Phật Quang, thành phố Hungtington Beach, Nam California ngày 7/2/2015, và Tiệc Gây Quỹ Yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas, ngày 22/3/2015 & Lá Thư tuần thứ 12 về Hội thảo Nhân quyền, và Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta”. (...) Xem tiếp

[Đài Phật giáo Việt Nam - ngày 16.1.2015] Thành quả hoạt động Nhân quyền tại Liên Âu và LHQ & Lá Thư tuần 11

Thành quả hoạt động của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam 3 tháng qua Liên Âu và LHQ đã dùng tài liệu của Uỷ ban để kháng cáo Hà Nội Lễ An vị Phật, Hội thảo, và Họp báo tại chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, Nam California & Lá Thư tuần thứ 11 về tinh thần dấn thân và tổ chức mới của Giáo hội. (...) Xem tiếp
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com