Thông cáo Báo chí

2016-12-05 | PTTPGQT
Đại Lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang, Huế

2016-11-19 | PTTPGQT
Thư Mời Lễ Huý nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa ngày 4-12- 2016 Chương trình Tu học Phật Pháp tại Chùa Liên Hoa ngày 3-12-2016

2016-11-14 | PTTPGQT
Báo trình Cứu Trợ lũ lụt đợt đầu tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hoá Đạo

2016-11-04 | PTTPGQT
Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?

2016-10-18 | PTTPGQT
Thông bạch kệu gọi Cứu trợ Lũ lụt Miền Trung của Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất

2016-10-10 | PTTPGQT
Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

2016-10-06 | UBBVQLNVN
Thư Ngỏ của 54 Tổ chức Nhân quyền và Xã hội Dân sự Quốc tế gửi Bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi Dự thảo Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng mới

2016-10-05 | PTTPGQT
Huấn Từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đạo từ của HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, gửi Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Kỳ I, tổ chức tại chùa Liên Hoa thành phố Houston, Hoa Kỳ Thâm nhập Huấn Từ gửi Đại hội của Đức Tăng Thống

2016-09-22 | PTTPGQT
Thư Mời tham dự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ, cùng mọi tin tức về Chương trình Đại hội, Mẫu ghi danh, v.v…

2016-09-20 | UBBVQLNVN
Tổng quan những bài tham luận tại Hội luận về Tự do Tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hudson Institute tổ chức

Đài Phật giáo Việt Nam 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 2.12.2016] Đại lễ Hiệp kỵ tại Tu viện Long Quang, Huế Sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho Nhân quyền Thế giới

Bản Tin Trong Tuần: Đại Lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang Huế & Sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy tổ chức Kỷ niệm 30 Năm hoạt động cho Nhân Quyền Thế giới. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 25.11.2016] Viện Hoá Đạo Cứu Trợ Lũ Lụt tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị

Bản Tin Trong Tuần : Viện Hoá Đạo Cứu Trợ Lũ Lụt tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị Lễ Huý Nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa, Houston & Sáng hội Rafto tổ chức Kỷ niệm 30 Năm hoạt động cho Nhân Quyền Thế giới. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 18.11.2016] Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu, cùng những hệ luỵ chụp mũ tuỳ tiện ? “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” qua phát ngôn của chính giới Úc

Câu chuyện Cuối Tuần, Bài 3, về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?”& Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng ta” qua phát ngôn của chính giới Úc. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 11.11.2016] Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ? (Bài 1)

Câu chuyện Cuối Tuần về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?” (Bài 1) Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ phân tích thế nào là “Tự do Tôn giáo” vào lúc Hà Nội thảo bàn Luật Tôn giáo mới ? (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 4.11.2016] Bài 2 : Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?

Câu chuyện Cuối Tuần về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?” & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng ta” qua phát ngôn của Kris Anderson. (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 28.10.2016] Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?

Câu chuyện Cuối Tuần về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?” Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ phân tích thế nào là “Tự do Tôn giáo” vào lúc Hà Nội thảo bàn Luật Tôn giáo mới ? (...) Xem tiếp

 
[Đài Phật giáo Việt Nam - 21.10.2016] 54 tổ chức nhân quyền và xã hội dận sự quốc tế viết Thư Ngỏ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Luật Tôn giáo mới sau khi tham khảo tất cả các tôn giáo Phỏng vấn HT. Thích Thanh Quang và Htr. Lê Công Cầu

Bản tin Trong Tuần về Lời Kêu gọi Cứu trợ Lũ lụt của Viện Hoá Đạo 54 tổ chức nhân quyền quốc tế viết Thư Ngỏ yêu cầu Quốc hội sửa đổi Luật Tôn giáo mới sau khi tham khảo tất cả các tôn giáo tại Việt Nam & Phỏng vấn HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, và Htr. Lê Công Cầu Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ về việc ký tên Thư ngỏ nói (...) Xem tiếp
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com