2017-06-22 | PTTPGQT
Thông báo diễn biến vụ kiện Sư Giác Đẳng tiếm danh GHPGVNTN, lén lút bán Chùa Phật Quang, và giấu kín sổ sách, tài chánh của GHPGVNTN

2017-06-21 | PTTPGQT
Đáp ứng chỉ thị của Viện Hoá Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi Thư mời tham dự Lễ Tưởng niệm Huý nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-17 | PTTPGQT
Thông bạch về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-16 | UBBVQLNVN
Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc Giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-06-01 | PTTPGQT
Bản tin số 3: Phật Đản tại Khánh Hoà, Nhatrang Huý nhật Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân, tại Chùa Từ Hiếu, Saigon

Xin bấm vo đy để xemCông tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật trong tnh hnh mới


2005-03-03 | Trần Tư |

Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo lớn, c truyền thống gắn b với dân tộc. a số những phật tử và nhiều người tu hành c lng yêu nước và gắn b với chủ nghĩa x hội.

Ở miền bắc, "Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam" là một tổ chức Phật giáo duy nhất yêu nước, đi theo chủ nghĩa x hội và là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay Phật giáo ở miền bắc c khoảng 3000 tăng ni, tn đồ phần đông là ông bà già (bà già là chủ yếu). Số cao tăng tiêu biểu hầu hết đ già yếu không cn khả năng hoạt động. Số tăng ni trẻ trnh độ văn ha cũng như l luận về Phật giáo thấp, không đủ sức làm nhiệm vụ tranh thủ Phật giáo miền nam và hoạt động quốc tế. Tuy vậy hiện nay "Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam" đang đào tạo một số tăng ni trẻ nhưng t nhất hàng chục năm nữa họ mới c khả năng làm những nhiệm vụ trên.

Ở miền nam, Phật giáo c nhiều tổ chức và hệ phái, số đông tăng ni cư sĩ, phật tử tham gia tch cực trong cuộc đấu tranh chống Mỹ-Ngụy. Nhưng Mỹ-Ngụy cũng dùng nhiều âm mưu và thủ đoạn nham hiểm để chia rẽ, thao tng và làm biến chất một số tăng ni cư sĩ phật tử trong tất cả các tổ chức hệ phái phật giáo (nhất là trong tổ chức "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất"), để biến các tổ chức và hệ phái này thành công cụ chống phá cách mạng. Hiện nay, Phật giáo miền nam cn tám tổ chức và hệ phái lớn đang hoạt động với khoảng hơn một vạn tăng ni, gần 5000 ngôi chùa và khoảng 2,5 triệu tn đồ (đ quy y). Nhiều sư được tr thức ha, c trnh độ cao về giáo l và một số người c tiếng tăm trong các tổ chức tôn giáo quốc tế. Nhiều sư, cư sĩ và phật tử được đào tạo ở nước ngoài về nay vẫn đang tch cực tham gia trong các hoạt động của giáo hội. Nhiều tăng ni đ ra "đời" nhưng thực chất vẫn cn gắn b với giáo hội và một số t trong số này hiện nay c tham gia trong một số cơ quan của Nhà nước. Bọn phản động lợi dụng đạo Phật ở miền nam từ sau 30-4-1975 đến nay vẫn tch cực câu kết với số sư phản động người Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài hoạt động chống lại cách mạng Việt Nam. Nhưng chng không thể làm xoay chuyển được tnh thế của cách mạng Việt Nam. Hơn nữa đa số tăng ni, cư sĩ phật tử miền nam vẫn yêu nước và gắn b với chế độ.

Từ tnh hnh thực tế của Phật giáo ở nước ta. Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 18-5-1977 của Ban Chấp hành Trung ương ảng Cộng sản Việt Nam đ nêu chủ trương đối với Phật giáo như sau : "... chuẩn bị cẩn thận để tiến tới thành lập một tổ chức Phật giáo yêu nước chung cho cả nước. ối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (phái Ấn Quang) phải c kế hoạch cải tạo và sau khi cải tạo tốt sẽ đưa vào tổ chức Phật giáo chung của cả nước". Chỉ thị này nhằm quy tụ Phật giáo cả nước về một mối, xa bỏ các tổ chức Phật giáo được lập ra dưới thời Mỹ-Ngụy làm cho tổ chức phật giáo thống nhất thành một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện chủ trương trên. Ban dân vận Trung ương đ gip đỡ cho một số sư, cư sĩ, phật tử tiêu biểu, c tên tuổi và uy tn trong Phật giáo ở cả hai miền nam bắc lập ra "Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam" ngày 12-2-1980 để tiến hành cuộc vận động thống nhất Phật giáo cả nước theo nguyên tắc : "Thống nhất ch và hành động, thống nhất lnh đạo và tổ chức, cn tất cả các truyền thống hệ phái và phương pháp tu hành vẫn được duy tr" (1). Từ tnh hnh thực tiễn (thế và lực) của các tổ chức và hệ phái Phật giáo trong cả nước như trên nên trong cơ cấu nhân sự của "Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam" cũng phải dành nhiều "ghế" cho đại diện của Phật giáo miền nam".

Việc hnh thành "Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam", được sự ủng hộ của số đông tăng ni, cư sĩ, phật tử trong các tổ chức và hệ phái Phật giáo cả nước, kể cả số ở trong tổ chức "Phật giáo Ấn Quang". V nguyện vọng của họ là thống nhất Phật giáo để hoạt động c bề thế hơn. Nhưng riêng bọn phản động lợi dụng đạo Phật, nhất là bọn phản động Phật giáo Ấn Quang (kể cả trong và ngoài nước) vẫn tm mọi cách chống lại việc thống nhất Phật giáo theo 2 xu hướng chnh sau đây :

- ồng thống nhất Phật giáo cả nước, nhưng phải thống nhất theo kiểu "Liên hiệp các tập đoàn giáo hội". Phật giáo Ấn Quang phải được nhiều "ghế" trong ban lnh đạo ở trung ương và ở các địa phương; thống nhất nhưng phải đưa được nội dung để bành trướng hoạt động của đạo Phật. Tiêu biểu cho xu hướng này là Tr Quang được sự ủng hộ tch cực của ôn Hậu, Tr Thủ, Thiện Siêu và bọn cầm đầu Phật giáo Ấn Quang ở các tỉnh miền trung.

- Không đồng thống nhất dưới bất kỳ hnh thức nào, cho nên chng tm mọi cách cản trở việc thống nhất, tẩy chay không tham dự hội nghị, không cử đoàn đại biểu của Ấn Quang đi tham dự hội nghị, v chng sợ khi Phật giáo thống nhất rồi th chng sẽ mất vị tr lnh đạo trong Phật giáo. Tiêu biểu xu hướng này là Huyền Quang được Quảng ộ, Thuyền Ấn cùng một số tăng ni phản động cực đoan ở thành phố Hồ Ch Minh và các tỉnh miền trung tch cực ủng hộ.

Cả hai xu hướng chống đối này đều thể hiện r nét khi "Ban vận động thống nhất Phật giáo" được thành lập : "Ban vận động thống nhất Phật giáo" ra mắt ở thành phố Hồ Ch Minh (15-5-1980), ở Huế (24-5-1980) : "Ban vận động thống nhất Phật giáo" tiếp xc với "Hội đồng Viện Ha ạo" của Phật giáo Ấn Quang tại chùa Ấn Quang thành phố Hồ Ch Minh và khi "Giáo hội Phật giáo Ấn Quang" đng gp vào bản dự thảo "Hiến chương" của "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" (2), kể cả khi cử đoàn đại biểu đi dự "Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam". Nhưng nhn chung, chng không c điều kiện và không c hoạt động g đáng kể, chỉ đi vào lôi kéo mua chuộc, chi phối và đả kch lại những thành viên của Phật giáo Ấn Quang tham gia trong "Ban vận động thống nhất Phật giáo" mà thôi.

Ta kiên tr chỉ đạo cuộc vận động bằng phương pháp : cảm ha, giáo dục, thuyết phục những người c xu hướng tiến bộ theo ta như : Tr Tịnh, Mật Hiển và những người cầm đầu các tổ chức và hệ phái Phật giáo khác. ồng thời ta cũng tch cực củng cố lng tin cho những người c tư tưởng bấp bênh, dao động như Tr Thủ, ôn Hậu, Hành Trụ, Thanh Tr. Mặt khác, ta cũng đấu tranh phân ha và vạch mặt bọn phản động cực đoan như : Huyền Quang, Quảng ộ, Thuyền Ấn, Thông Bửu... ở thành phố Hồ Ch Minh; ức Tâm, Thiện Hạnh, Thanh Huyền, Diệu Không ở Huế. Bước đầu ta đ tranh thủ được một số nhân vật cầm đầu các tổ chức và hệ phái (nhất là số sư tiêu biểu của tổ chức Phật giáo ở miền bắc và các sư tiêu biểu trong tổ chức "Ban liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Ch Minh" và được đa số tăng ni, cư sĩ, phật tử cả nước ủng hộ. Cho nên đ c điều kiện tương đối chn muồi (so với thế và lực trong Phật giáo hiện tại) để Phật giáo thống nhất theo đồ của ta. Trước tnh hnh ấy, trong Nghị quyết số 40-NQ/TW 1-10-1981 của Ban Chấp hành Trung ương ảng Cộng sản c đề ra chủ trương đối với Phật giáo như sau : "Gip Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam" thành lập một tổ chức chung cho Phật giáo cả nước theo hướng đi với dân tộc và chủ nghĩa x hội, trên cơ sở đ mà xa bỏ tổ chức giáo hội Phật giáo Ấn Quang...".

Thi hành chủ trương này, ta đ phối hợp với Ban dân vận Trung ương gip đỡ cho "Ban vận động thống nhất Phật giáo" mở "Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam", tập trung 165 tăng ni, cư sĩ Phật giáo tiêu biểu cho 9 tổ chức và hệ phái lớn của Phật giáo trong cả nước về họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội từ ngày 4 đến 7-11-1981 để thông qua hiến chương, đường lối và chương trnh hoạt động của "Giáo hội Phật giáo Việt Nam"; thông qua các văn kiện của giáo hội và bầu được thành phần lnh đạo trung ương cho Phật giáo cả nước. Mặc dù bọn Huyền Quang, Quảng ộ, Thuyền Ấn chống phá đến cùng, nhưng Phật giáo Ấn Quang vẫn cử một đoàn gồm 33 người ra dự hội nghị. Trước kh thế trang nghiêm của hội nghị, một số tên xấu trong đoàn đại biểu của Phật giáo Ấn Quang cũng không dám c hoạt động g cản trở lớn. Nhn chung, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam cơ bản đạt yêu cầu chnh trị (riêng phần nhân sự của thành phần lnh đạo trung ương ở gc độ công an ta cũng cần phải suy nghĩ thêm). Phật giáo Ấn Quang rất thỏa mn với những thành phần lnh đạo mà họ giành được trong hai hội đồng lnh đạo trung ương của Phật giáo cả nước (Hội đồng chứng minh và Hội đồng trị sự trung ương).

Sau Hội nghị bế mạc, ngày 8-11-1981, Hội đồng trị sự trung ương họp lần thứ nhất tại chùa Quán Sứ để triển khai hoạt động của Phật giáo Việt Nam. Những người của Phật giáo Ấn Quang là thành viên trong Hội đồng trị sự trung ương vẫn tm mọi cách thao tng tổ chức này ngay từ đầu, chng không tán thành để "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" chnh thức gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà chng chỉ đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam c đại diện trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt khác, sau hội nghị này Phật giáo Ấn Quang vẫn hy vọng thời kỳ "quá độ" giữa tổ chức Phật giáo cả nước và các tổ chức Phật giáo cũ kéo dài một thời gian nữa để chng tm cách đưa người của Phật giáo Ấn Quang vào giữ các vị tr "then chốt" trong thành phần lnh đạo của Phật giáo Việt Nam ở các địa phương. Do đ, chng c chủ trương cho tất cả những người cầm đầu của Phật giáo Ấn Quang ở các địa phương là cứ hoạt động "hàng hai" (nghĩa là vừa làm việc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa làm việc cho tổ chức Phật giáo Ấn Quang cũ).

Tất cả những tnh hnh trên chứng tỏ rằng : cuộc đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay không phải là đ "nhàn" như một số người hoặc một số địa phương nhận xét, mà cuộc đấu tranh này cn lâu dài, gay go và phức tạp. Cho nên đi hỏi công an các cấp phải suy nghĩ cách đánh mới cho phù hợp với tnh hnh hiện tại để chủ động đấu tranh chống lại những hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam nhất là hiện nay, Phật giáo Việt Nam vẫn được sự quan tâm của nhiều nước đế quốc tư bản như: : Mỹ, Pháp, Nhật... và các tổ chức quốc tế ni chung cũng như các tổ chức tôn giáo quốc tế ni riêng.

Trong bài này chng tôi chỉ xin nêu một vài suy nghĩ của cá nhân về cuộc đấu tranh đối với những âm mưu và hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam.

ể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật hiện nay cần xác định cụ thể những đối tượng phải đấu tranh, trấn áp, cô lập, phân ha. Những người cần phải tranh thủ, cảm ha, giáo dục và mức độ tranh thủ. ồng thời phải đấu tranh xa bỏ ngay các tổ chức Phật giáo lập ra dưới thời Mỹ-Ngụy (từ trung ương đến địa phương) để làm mất chỗ dựa và cơ sở của bọn phản động. Mặc khác, phải hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, phật tử tch cực tham gia xây dựng một tổ chức Phật giáo chung cho cả nước mà tổ chức ấy dần dần phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước mắt cần tiến hành tốt những công tác sau đây :

1. Củng cố và bổ sung đội ngũ trinh sát c năng lực làm công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng Phật giáo

Ở các tỉnh thành, đặc khu và các huyện, thị đông tăng ni, cư sĩ, phật tử (nhất là ở các tỉnh miền nam) cần c những cán bộ trinh sát chuyên trách làm công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật. Tùy tnh hnh cụ thể mà bố tr phân công cán bộ trinh sát cho thch hợp. Riêng công an thành phố Hồ Ch Minh và công an tỉnh Bnh Trị Thiên (những địa bàn trọng điểm), cần củng cố lại đội trinh sát làm công tác này cả về số lượng và chất lượng.

Việc củng cố tổ chức và bổ sung cán bộ công tác chuyên đề trên ở các cấp công an phải tiến hành đồng thời với việc trang bị kiến thức cơ bản về Phật giáo, kinh nghiệm đấu tranh và các chủ trương, đường lối chnh sách tôn giáo của ảng và Nhà nước cho trinh sát.

Thực tế cho thấy chỉ c những trinh sát yêu nghề, đi sát thực tế trong công tác, cộng với sự chuyên môn ha sâu về lĩnh vực này mới c năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng đạo Phật. Không c cán bộ chuyên sâu th kh c thể nắm được tnh hnh kịp thời, đầy đủ và chnh xác, cho nên không thể chủ động trong công tác đấu tranh.

Phng chuyên đề của A16 (3) cần khẩn trương biên soạn bài giảng, viết sơ kết, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam để phổ biến trang bị những kiến thức cơ bản cho trinh sát làm công tác này, ở các cấp công an. Mặt khác, cần tổ chức và đầu tư cán bộ trinh sát c năng lực tập trung nghiên cứu về những vấn đề lớn trong chuyên đề Phật giáo c liên quan đến nhiều địa bàn, đến các tổ chức quốc tế. ồng thời hướng dẫn các địa phương đi vào nghiên cứu những đề tài trong phạm vi địa phương mnh.

Các trường đại học và trung học an ninh nhân dân cần đưa nội dung công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật vào chương trnh giảng dạy một cách c hệ thống.

2. Cần củng cố và tổ chức lại việc nắm tnh hnh

Phng chuyên đề của A16 (4) cần đầu tư cán bộ phối hợp với các lực lượng trinh sát khác làm r tổ chức và những hoạt động tác động từ bên ngoài vào các tổ chức Phật giáo trong nước (nhất là đối với Phật giáo Ấn Quang), đồng thời qua đ phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Phật Việt Nam sống ở nước ngoài. Làm r về các tổ chức tôn giáo quốc tế để Bộ (5) phối hợp với Ban dân vận trung ương tham mưu cho ảng và Nhà nước về công tác đấu tranh, đối ngoại trong lĩnh vực Phật giáo trên trường quốc tế. Tổng cục An ninh nhân dân cần c sự hợp tác với An ninh Liên Xô trong công tác tranh thủ và nắm các tổ chức tôn giáo quốc tế cũng như các tổ chức Phật giáo khác ở các nước châu ... để phục vụ cho cuộc đấu tranh chung trên lĩnh vực Phật giáo của cộng đồng các nước x hội chủ nghĩa.

Công tác nắm tnh hnh của công an các cấp cần phải được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo chnh xác, kịp thời và đầy đủ, trước hết là tnh hnh hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Phật ở các tỉnh miền nam trong tnh hnh hiện nay.

3. Công tác vận động quần chng tăng ni, cư sĩ, phật tử trong đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật, xây dựng tổ chức Phật giáo mới theo chủ trương của ta từ trung ương xuống địa phương... là một việc làm cần thiết trước mắt cũng như lâu dài mà công an các cấp đều phải tiến hành

ối với các tỉnh miền bắc, công an cần phối hợp với các ban dân vận và mặt trận tuyển chọn một số tăng ni trẻ tiêu biểu cho Phật giáo ở các địa phương gửi về học lớp cao đẳng Phật học trung ương ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) để đào tạo đội ngũ lnh đạo mai sau cho Phật giáo ở các tỉnh miền bắc. Ở những tỉnh c đông tăng ni, phật tử như : Hà Nội, Hà Nam Ninh, Hà Bắc, Hải Phng, Hà Sơn Bnh... cần vận động và giáo dục quần chng tăng ni, phât tử chống hoạt động tà đạo, mê tn dị đoan và đưa họ về hoạt động thuần ty tôn giáo.

ối với các tỉnh miền nam, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp và c đông tăng ni, cư sĩ, phật tử như : Huế (Bnh Trị Thiên); thành phố Hồ Ch Minh, ồng Nai và các tỉnh khu 5 cũ, ban chỉ huy an ninh các cấp cần đầu tư thời gian chỉ đạo lực lượng trinh sát chuyên đề vạch kế hoạch đấu tranh cụ thể và toàn diện đối với từng tổ chức và hệ phái Phật giáo theo tinh thần Nghị quyết số 40-NQ/TW ngày 1-10-1981 của Ban Chấp hành Trung ương ảng Cộng sản Việt Nam.

Trong việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ công an để đấu tranh chống phản cách mạng lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam, cần phải triệt để phát huy sức mạnh của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nhất là vận dụng Nghị quyết 297/CP của Hội đồng Chnh phủ ngày 11-11-1977.

3. Tiếp tục làm tốt những công tác nghiệp vụ cơ bản của công an trong công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật

Các địa phương cần hoàn thành công tác sưu tra theo quy trnh đ quy định. Trong công tác sưu tra về hệ Phật giáo ở các tỉnh miền nam, cần ch tổng hợp các nguồn tài liệu, trong đ c nguồn tài liệu địch để lại, tài liệu khai thác những đối tượng địch ngụy và các tài liệu khác do công tác trinh sát của ta thu được. Cần đặc biệt ch sưu tra lại các tổ chức Phật giáo được thành lập dưới thời Mỹ-Ngụy, các cơ quan từ thiện của Phật giáo. Trường thanh niên phụng sự x hội của Thch Nhất Hạnh; cơ quan tuyên y của Phật giáo; những cơ sở văn ha, giáo dục được các tổ chức quốc tế trợ gip, những tổ chức và các phong trào Phật giáo đ từng hoạt động dưới chiêu bài "trung lập", "đối lập" với chnh quyền Mỹ-Ngụy, những tu sĩ, cư sĩ Phật giáo được cử đi đào tạo ở nước ngoài về; những tu sĩ, cư sĩ Phật giáo đ công khai hoặc b mật cộng tác với Mỹ-Ngụy mà hiện nay cn đang hoạt động trong tổ chức Phật giáo hoặc trong các cơ quan Nhà nước...

Ở các tỉnh Bnh Trị Thiên và thành phố Hồ Ch Minh cần tiếp tục đấu tranh với những chuyên án đ xác lập, đồng thời xác lập chuyên án chnh xác mới đối với những nhân vật phản động cầm đầu Phật giáo Ấn Quang và một số tu sĩ trẻ phản động đang c âm mưu và hoạt động lợi dụng Phật giáo chống lại cách mạng.

Công tác xây dựng và chỉ đạo đặc tnh (6) giữ một vị tr vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong công tác phát hiện và bc gỡ mạng lưới tnh báo gián điệp, phản động lợi dụng Phật giáo. Cần mạnh dạn xây dựng đặc tnh vào những tên mà chnh bọn Mỹ-ngụy trước đây đ ch tuyển lựa và cài lại, nhất là số c uy tn và thế lực trong Phật giáo Việt Nam và quốc tế như : những tu sĩ Phật giáo c giáo phẩm thượng tọa, ha thượng, số đại đức trẻ, c trnh độ văn ha cao và giáo l sâu sắc. ối với những loại này cần phải nghiên cứu kỹ nắm vững lai lịch và mối quan hệ của chng để khống chế, cảm ha, giáo dục, thuyết phục đề phng chng dối trá, phản bội.

Trước mắt cần ch giải quyết một số công việc cơ bản sau đây :

- Sau "Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam" ở Hà Nội, Hội Phật giáo các địa phương sẽ tiến hành thành lập ban trị sị các cấp theo tinh thần của "hiến chương" và nghị quyết của "Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam". Công an nên phối hợp với ban dân vận và mặt trận các cấp để tiến hành những công tác cần thiết, nhằm bảo vệ và chỉ đạo việc Phật giáo thống nhất theo chủ trương của ta.

- Những nơi nào c người của Phật giáo Ấn Quang ta cần vận dụng đng đường lối, chnh sách, tránh hẹp hi, thành kiến với họ, vận động và lôi kéo họ tham gia vào thành phần lnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các cấp, tách họ ra khỏi bọn phản động nguy hiểm. Những tên nào c quá khứ xấu mà hiện nay vẫn cn ngoan cố chống đối th ta kiên quyết không để chng tham gia vào thành phần lnh đạo các cấp.

- Những địa bàn c những phần tử chống đối, cần tăng cường công tác điều tra trinh sát. Trong công tác đấu tranh, cần c kế hoạch cụ thể để chủ động, kịp thời phát hiện và c những biện pháp ngăn chận cần thiết đối với những hành động phá hoại việc thống nhất Phật giáo ở các địa phương. Những nơi c Phật giáo Ấn Quang, cần phối hợp với ban dân vận, mặt trận để vạch kế hoạch cụ thể xin kiến cấp ủy xa tổ chức Phật giáo Ấn Quang ở các cấp.

- Công an các địa phương cần chủ động tnh toán đưa một số đặc tnh (7) tham gia vào các thành phần lnh đạo giáo hội các cấp. Nơi nào chưa c đặc tnh cần c kế hoạch tuyển lựa một số người tốt, c uy tn trong giáo hội, xây dựng làm đặc tnh rồi đưa vào giữ các vị tr lnh đạo trong tổ chức Phật giáo mới ở địa phương. C thể chọn trong số những cao tăng hoặc tu sĩ trước đây xấu, nhưng hiện nay c thái độ c chuyển biến tiến bộ để đưa vào ban trị sự các cấp, sau đ c thể thu ht họ làm đặc tnh phục vụ cho công tác đấu tranh chung.


Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay vẫn được sự "quan tâm" của nhiều nước trên thế giới như : Mỹ, Pháp, Anh, Nhật bản... và của các tổ chức tôn giáo quốc tế. Trong tnh hnh hiện nay, bọn phản động lợi dụng Phật giáo Việt Nam cũng như bọn lưu vong ở nước ngoài đang tm cách chống phá việc thống nhất Phật giáo cả nước của ta, chống chnh sách tôn giáo của ảng và Nhà nước ta, tố cáo ta đàn áp Phật giáo v.v...

Cho nên công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật ở Việt Nam cn lâu dài và phức tạp. Thực tiễn ấy đi hỏi những người làm công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật phải c tầm nhn xa hơn và sâu hơn th mới c thể chủ động đánh địch. Cũng v vậy mà việc phối hợp với an ninh các nước x hội chủ nghĩa trong lĩnh vực này rất cần thiết.

Trần Tư


(1) "Thông bạch" của "Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam" do Tr Thủ, trưởng ban, k gửi tất cả các giáo hội cơ sở của Phật giáo trong toàn quốc.

(2) "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" là tổ chức Phật giáo thống nhất trong cả nước, được thành lập ngày 4.11.1981

(3) A16 thuộc Bộ Công an, tương đương với X15 Cục 2 phản gián thuộc Bộ Quốc phng, chuyên trách biên soạn tài liệu, kể cả tài liệu phản gián giả (thông tin giả, tư liệu giả, hnh ảnh giả) nhằm bôi nhọ và ly gián nội bộ đối phương (PTTPGQT ch)

(4) xem ch thch 3

(5) tức Bộ Công an (PTTPGQT ch)

(6) Tnh báo đặc biệt nằm vùng trong Phật giáo để phá hoại Phật giáo (PTTPGQT ch)

(7) Tnh báo đặc biệt nằm vùng trong Phật giáo để phá hoại Phật giáo (PTTPGQT ch)
 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com