Ven. Thich Quang Do

Mua Sách

Buy Thơ tù của HT. Thích Quảng Ðộ
Thơ tù
của
Thích Quảng ÐộNews

2017-06-22 | PTTPGQT
Thông báo diễn biến vụ kiện Sư Giác Đẳng tiếm danh GHPGVNTN, lén lút bán Chùa Phật Quang, và giấu kín sổ sách, tài chánh của GHPGVNTN

2017-06-21 | PTTPGQT
Đáp ứng chỉ thị của Viện Hoá Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi Thư mời tham dự Lễ Tưởng niệm Huý nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-17 | PTTPGQT
Thông bạch về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

2017-06-16 | UBBVQLNVN
Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc Giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-06-01 | PTTPGQT
Bản tin số 3: Phật Đản tại Khánh Hoà, Nhatrang Huý nhật Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân, tại Chùa Từ Hiếu, Saigon

Mua Sách
(Châu Mỹ)
Un Excommunié
của Nuyễn Mạnh Tường


Giá : 25 US$

Quê Nhà
của Ỷ Lan


Giá : 15 US$

Phật Giáo, Bản chất và sự phát triển cùa Edward Conze
của Thích Quảng Độ dịch


Giá : 20 US$

Hoa Nắng
của Thi Vũ


Giá : 20 US$

Nguyễn Trãi Sinh Thức và Hành Động
của Võ Văn Ái


Giá : 35 US$

Gọi Thầm giữa Paris
của Thi Vũ


Giá : 50 US$

  
Phật Quang Đại Từ điển của Thích Quảng Độ


Giá : 300 US$

Bắt Nắng
của Vũ Hoàng Thư


Giá : 12 US$

Người Trí thức Hành động và Dẫn đường
của Thi Vũ Võ Văn Ái

Giá : 25 US$

Một Đời vì Đạo vì Dân
Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang


Giá : 25 US$

Nhận định
của H.T. Thích Quảng Độ


Giá : 12 US$

Thơ Tù
của H.T. Thích Quảng Độ
Nhà thơ Thi Vũ giới thiệu

Giá : 20 US$


Ven. Thich Huyen Quang


Spotlight

2017-06-09


2017-06-02


2017-06-01
Bản tin số 3: Phật Đản tại Khánh Hoà, Nhatrang Huý nhật Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân, tại Chùa Từ Hiếu, Saigon

2017-05-26


2017-05-19
Cư sĩ Huệ Lộc, Cư sĩ Lê Công Cầu và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phản ứng các lời nói không thật của Nhóm ông Thục Vũ

2017-05-19


2017-05-17
Lễ Phật Đản 2641 tại Tu viện Long Quang, Huế, tại Chùa Giác Minh, Đà Nẵng, và Chùa Từ Hiếu ở Saigon Tâm Thư Yểm Trợ cuộc Tuyệt thực tại Huế của Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoá Đạo kiêm Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam

2017-05-15
Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Cư sĩ Lê Công Cầu bắt đầu cuộc tuyệt thực tại Huế phản đối việc quản chế tuỳ tiện không cho vào Saigon chăm sóc sức khoẻ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-05-12


 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com