Ven. Thich Quang Do

Mua Sách

Buy Thơ tù của HT. Thích Quảng Ðộ
Thơ tù
của
Thích Quảng ÐộNews

2017-05-19 | PTTPGQT
Cư sĩ Huệ Lộc, Cư sĩ Lê Công Cầu và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phản ứng các lời nói không thật của Nhóm ông Thục Vũ

2017-05-17 | PTTPGQT
Lễ Phật Đản 2641 tại Tu viện Long Quang, Huế, tại Chùa Giác Minh, Đà Nẵng, và Chùa Từ Hiếu ở Saigon Tâm Thư Yểm Trợ cuộc Tuyệt thực tại Huế của Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoá Đạo kiêm Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam

2017-05-15 | PTTPGQT
Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Cư sĩ Lê Công Cầu bắt đầu cuộc tuyệt thực tại Huế phản đối việc quản chế tuỳ tiện không cho vào Saigon chăm sóc sức khoẻ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-05-10 | PTTPGQT
Lễ Phật Đản 2641 tại Tu viện Long Quang, Huế Nhằm ngăn chận tham gia Đại lễ Phật Đản : Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo và 2 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam bị công an bắt đi làm việc Thư kêu gọi đóng góp tịnh tài của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Giáo hội tại Hoa Kỳ

2017-05-03 | PTTPGQT
Hai bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tịnh tài cúng dường Giáo hội trong nước Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền Lời Tri ân của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính gửi Chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước

Mua Sách
(Úc Đại Lợi và các châu khác)
Un Excommunié
của Nuyễn Mạnh Tường


Giá : 25 US$

Quê Nhà
của Ỷ Lan


Giá : 15 US$

Phật Giáo, Bản chất và sự phát triển cùa Edward Conze
của Thích Quảng Độ dịch


Giá : 20 US$

Hoa Nắng
của Thi Vũ


Giá : 20 US$

Nguyễn Trãi Sinh Thức và Hành Động
của Võ Văn Ái


Giá : 35 US$

Gọi Thầm giữa Paris
của Thi Vũ


Giá : 50 US$

  
Phật Quang Đại Từ điển của Thích Quảng Độ


Giá : 300 US$

Bắt Nắng
của Vũ Hoàng Thư


Giá : 12 US$

Người Trí thức Hành động và Dẫn đường
của Thi Vũ Võ Văn Ái

Giá : 25 US$

Một Đời vì Đạo vì Dân
Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang


Giá : 25 US$

Nhận định
của H.T. Thích Quảng Độ


Giá : 12 US$

Thơ Tù
của H.T. Thích Quảng Độ
Nhà thơ Thi Vũ giới thiệu

Giá : 20 US$


Ven. Thich Huyen Quang


Spotlight

2017-05-05


2017-05-03
Hai bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tịnh tài cúng dường Giáo hội trong nước Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền Lời Tri ân của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính gửi Chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước

2017-04-28


2017-04-26
Thông điệp Phật Đản 2641 2017 của Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo

2017-04-21


2017-04-14


2017-04-12
Báo trình Cứu trợ Xuân Đinh Dậu 2017 của Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hoá Đạo Tâm Thư báo trình sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ

2017-04-07


2017-03-31


 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com